Újdonságok a számlázában

0001.01.01

Kibővült ügyfélkörünk minél magasabb színvonalú, egységes kiszolgálása érdekében a számlázási és elszámolási rendszerünkben néhány módosítást hajtottunk végre. 

Egy fejlettebb, sokoldalú, ugyanakkor egyszerűen és kényelmesen használható ügyfélkapcsolati rendszer létrehozása érdekében volt szükség a változásokra, amelyek természetesen megfelelnek az érvényes Üzletszabályzatunknak.

Több részszámla egy borítékban

2017. október 1-jétől egy borítékban egyszerre többnyire három hónap részszámláit küldjük azon mérős ügyfeleinknek, akik nem diktálnak, hanem korábbi éves fogyasztásuk alapján készített részszámlát kapnak.

Pontosan olyan papírszámlák érkeznek, mint amiket havonta küldenénk, csak nem külön-külön borítékban, hanem egyszerre.

Az éves elszámoló számla továbbra is önállóan érkezik majd, a rá következő hónapban pedig két hónap számláját küldjük. Ezután megint hármasával érkeznek a számlák. A takarékosság mellett ezzel a környezetet is kíméljük. A bevezetési időszakban – attól függően, hogy Ön melyik hónapban kap éves elszámoló számlát – ennél kevesebb számla is lehet a borítékban.

Kérjük, figyelje a fizetési határidőt!
Segítse munkánkat, és mindig azt a számlát egyenlítse ki, aminek a legközelebbi a befizetési határideje. Az egy borítékban lévő csekkek jobb felső sarkában sorszámmal is segítjük az aktuális számla beazonosítását.

Az e-számlák továbbra is havonta érkeznek
Válassza Ön is a könnyen követhető, környezetbarát E-gázszámlát a halmozódó papírszámlák helyett.

A csoportos beszedés változatlanul működik
A földgázszámlák egyidejű, egy borítékban érkezése nem befolyásolja a csoportos beszedéssel történő, automatikus befizetést. Hónapról hónapra az adott gázszámlán szereplő fizetési határidő napján terheljük a bankszámlát. Kérjük, ügyeljen rá, hogy folyószámláján rendelkezésre álljon a szükséges összeg.


További tételek a számlán

A fizetési határidő után kiegyenlített számlákra késedelmi kamatot számítunk fel, melyet a befizetést követően kiállított számlában tüntetünk fel.

Az elmaradt tartozás miatt esetenként küldött tértivevényes felszólító levél díja is a számlában szerepel.

Ha az aktuális számlát megelőző, korábbi számlákból elmaradt, határidőn túli hátralék van, úgy ezen tételt/tételeket – legfeljebb bruttó 5000 Ft összértékben – a földgázszámla egy külön sorában tüntetjük fel az elmaradások mielőbbi rendezése érdekében.

Mérős ügyfeleink számára már kétféle részszámlázást nyújtunk (egyetemes szolgáltatásban)

A már ismert egyenletes részszámlázás esetén az éves leolvasások közötti időszakban azonos részmennyiséget tartalmazó részszámlákat készítünk. A részszámlamennyiség megállapításához az előző éves fogyasztás 20 éves átlaggal korrigált értékét osztjuk 12 egyenlő részre.

Az új, hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén az éves leolvasások közötti időszakban eltérő mennyiségekről, a fogyasztás jelleggörbéjének megfelelően, azaz télen több, nyáron kevesebb m³-ről bocsátjuk ki a részszámlákat.

Részletek a kapcsolódó tartalmaknál megadott linken.

Hőmérsékletfüggő részszámla kiállítására csak akkor kerül sor, amikor – akár több hónap után – a számla nettó értéke eléri a 2500 forintot. Nyári időszakban ezért előfordulhat, hogy nem érkezik havonta számla.

Elmaradt diktálások esetén átállítjuk hőmérsékletfüggő részszámlázásra

Az éves elszámolást követően hőmérsékletfüggő részszámlázásra állítjuk át azon ügyfeleink elszámolását az adott felhasználási helyen, akik az elszámolási évben három hónapban és/vagy két egymást követő hónapban nem vagy nem időben diktálták be a mérőállást.

Kis értékű részszámlát nem mindig küldünk

Csak akkor állítunk ki hőmérsékletfüggő részszámlát, diktáláson alapuló, illetve elmaradt diktálás esetén becslésen alapuló számlát, amikor – akár több hónap után – a számla nettó értéke eléri a 2500 forintot.

A függőben lévő, ki nem számlázott összeget természetesen szerepeltetjük egy következő havi, diktáláson alapuló elszámolásban.

Az átalánydíj számlái háromhavonta érkeznek

Az NKMK Földgázszolgáltató Zrt. által kiállított mérő nélküli (átalánydíjas) ügyfeleink számára háromhavonta küldünk számlát a korábbi két hónap helyett. A három hónap fogyasztását tartalmazó számlát a második hónap végén állítjuk ki, és annak kiegyenlítése a harmadik hónap első felében esedékes, a számlán megadott fizetési határidőnek megfelelően.

A Díjbeszedő Zrt. által kiállított számláknál nincs változás.

Kérjük, szükség esetén módosítsa az utalással kapcsolatos beállításait, illetve ha csoportos beszedéssel fizet, emelje meg bankjánál a számlájáról levonható összeg felső határát.