Jogszabályok, szabályzatok

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

A földgázellátásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatójának Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és az annak mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2017. július 1-jei hatállyal megváltoznak.

Az új Üzletszabályzat valamennyi, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. által ellátott felhasználóra vonatkozó, egységes működési szabályt tartalmazza. Az új, egységes Üzletszabályzatot az NKM Földgázszolgáltató Zrt. 2017. június 30-ig hatályos üzletszabályzata és a korábbi területi szolgáltatók üzletszabályzata egyes rendelkezéseinek átvételével, a jogszabályváltozásokból eredő technikai jellegű átvezetésekkel, valamint a NKM Földgázszolgáltató Zrt. működési tapasztalataiból eredő pontosításokkal alakítottuk ki. A változások érintik többek között a szerződéskötésre, a szerződésmódosításra, a szerződés megszűnésére, a felhasználóváltozás eljárására, a számlázási módokra, a fizetési mód váltására, a szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályozásokat. Az új Üzletszabályzattal megváltoznak a 2017. június 30-ig hatályos üzletszabályzatban közzétett formanyomtatványok és a szerződésminta. Változás az is, hogy a 2017. július 1-jétől alkalmazandó ÁSZF valamennyi felhasználó tekintetében egy dokumentumban található, amelyben egyértelműen feltüntettük, ha az adott rendelkezés kizárólag lakossági vagy nem lakossági fogyasztókra vonatkozik.

Az Üzletszabályzat, valamint annak mellékletei és függelékei elérhetőek ezen weboldalon és az ügyfélszolgálati irodákban. Az üzletszabályzattal kapcsolatos részletes tájékoztatással ügyfélszolgálatunk a 06 40 474-474 telefonszámon áll rendelkezésükre.

Egyetemes szolgáltatói működési engedély és módosításai

0001.01.01

Jogszabályok

0001.01.01

Egyéb szabályzat

0001.01.01

Az NKM Földgázszolgáltató  Zrt. belső adatvédelmi felelőse: Dr. Arató Dezső jogtanácsos

Elérhetőségei:

Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

E-mail cím: arato.dezso@fogaz.hu

Telefon: +36 20 889 1490

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatási területéhez tartozó földgázelosztók üzletszabályzatainak elérhetőségei

0001.01.01

Korábbi üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01