Csökkentse gázszámláját 1000 Ft-tal

2017.03.20

Tájékoztatás a FŐGÁZ „Váltson egyszerű és gyors számlafizetésre, és csökkentse gázszámláját 1000 Ft-tal!” akció (promóció) részvételi feltételeiről.

A FŐGÁZ Zrt. 2017. március 20. és 2017. június 30. között az E-gázszámlát igénylő fogyasztóinak bruttó 1000 Ft-os (egyezer forintos) gázdíjjóváírást ad az alábbi feltételekkel.

A FŐGÁZ Zrt-vel földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéses jogviszonyban lévő azon ügyfeleink, akik 2017. március 20. és 2017. június 30. között (a továbbiakban: promóciós időszak) papíralapú számlájuk helyett E-gázszámlát igényelnek, automatikusan egyszeri bruttó 1000 Ft összegű jóváírásban részesülnek a 2017. szeptember 10-e után esedékes első gázszámlájukból az alábbi feltételek szerint.

  • A fenti jóváírásra azok az ügyfelek jogosultak, akik 2017. március 20-a előtt nem rendelkeztek FŐGÁZ E-gázszámlával.
  • Ha az ügyfél rendelkezik FŐGÁZ E-gázszámlával, és a jelen promóciós feltételek közzétételét követően, de a promóciós időszakot megelőzően a már meglévő E-gázszámla regisztrációját/igénylését lemondja, majd a lemondást követően a promóciós időszakban újra E-gázszámlát igényel, az ügyfelet a bruttó 1000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg.
  • Az ügyfél akkor is csak egyszeri bruttó 1000 Ft összegű jóváírásra jogosult, ha a promóciós időszakban az E-gázszámlát annak igénylését követően egyszer vagy többször lemondja, majd a lemondást követően egyszer vagy többször újra E-gázszámlát igényel. Ebben az esetben az első E-gázszámla igénylést követő további E-gázszámla igénylések után az ügyfelet a bruttó 1000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg.
  • A gázdíj jóváírás további feltétele, hogy az ügyfél az E-gázszámla igénylés és a gázdíj jóváírás közötti időszakban nem mondja le a FŐGÁZ E-gázszámla igénylését és/ vagy nem kér újra papíralapú számlát, illetve nem kezdeményez csekkes befizetést.
  • Abban az esetben, ha az E-gázszámlát igénylő fogyasztó az E-gázszámla igénylését követően és a fentiek szerinti gázdíj jóváírás időpontját megelőzően a FŐGÁZ-zal megkötött földgáz egyetemes szolgáltatási szerződését felmondja, és nem köt más ingatlanra szerződést a FŐGÁZ-zal, abban az esetben a fentiek szerinti gázdíj jóváírásra nem jogosult.
  • Az egyszeri bruttó 1000 Ft-os jóváírás az ügyfél 2017. szeptember 10-e után esedékes első gázszámlájában automatikusan, egy összegben kerül jóváírásra.
  • A gázszámla jóváírás csak a 2017. szeptember 10-e után kiszámlázott gázdíjak jóváírására használható fel, annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton nem fizethető ki.
  • A gázszámla jóváírás másra nem átruházható, a gázszámla jóváírás készpénzre nem váltható.

A gázszámla jóváírás a jelen tájékoztatónakmegfelelő regisztrációhoz kapcsolt felhasználó azonosítóhoz tartozó számlából kerül jóváírásra. Amennyiben a regisztrációhoz több felhasználó azonosítót kapcsoltak, az ügyfél arra a számlájára kapja a jóváírást, amelyre az E-gázszámla regisztrációt elvégezte. Ha egy ügyfél több szerződéses folyószámlával is rendelkezik, annyiszor bruttó 1000 Ft jóváírására jogosult, ahány E-gázszámlát igényel.

A FŐGÁZ Zrt. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóval nyilvánosan meghirdetett akció (promóció) egyes, a Tájékoztatóban szereplő feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, különösen az akció fentiek szerinti promóciós időszakának időtartamát bármikor indokolás nélkül megváltoztassa, a promóciós időszakot lerövidítse, vagy meghosszabbítsa. A jelen Tájékoztatóban foglaltak bármilyen módosítása a Tájékoztatóval egyező módon nyilvánosan meghirdetésre kerül.
Az E-gázszámla hosszú távú használatával nem csak időt takaríthat meg, hanem környezetét is védi.

A FŐGÁZ által nyújtott E-gázszámla az alábbi oldalakon vehető igénybe:

Online ügyfélszolgálati regisztráció után a https://www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon; a 2016. december 30-a előtt ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. ügyfeleknek a https://ugyfelszolgalat.fogaz.hu oldalon.