Minőségirányítási rendszer

0001.01.01

A Nemzeti Közművek gázipari tevékenységeinek szabályozását minőségközpontú irányítási rendszerek alkalmazására alapozza. Az irányítási rendszerek működtetésekor, a folyamat- és szervezetfejlesztés során - az irányítási rendszerek teljes függetlenségének, valamint a diszkriminációmentességnek a biztosítása mellett - törekszik a cégcsoportba tartozó szervezetek folyamatainak ügyfélközpontú összehangolására az ügyfelek igényeinek való mind magasabb szintű megfelelés érdekében.

A NKM Földgázszolgáltató Zrt. minőségpolitikája

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltató társasága a magyarországi földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázkereskedelem területén az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, figyelembe véve a fogyasztói igényeket, jogszabályi követelményeket, a szolgáltatás-minőségre vonatkozó színvonalmutatókat és a tulajdonosi elvárásokat.

A teljes alaptevékenységet lefedő minőségirányítási rendszer működtetésével az NKM Földgázszolgáltató Zrt. célja:

  • a szolgáltatási színvonalmutató elvárásokat teljesítő, költséghatékony, országos földgázszolgáltatás nyújtása,
  • magas szintű ellátásbiztonság fenntartása,
  • hatékony, szabályozott működés és a folyamatok állandó fejlesztése.

 

A fentiek megvalósulása érdekében az alábbi elvek szerint működünk:

  • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése mellett, folyamatosan és aktívan részt vesz annak fejlesztésében.
  • Az ügyfélközpontúság, a hatékonyságra és minőségre való törekvés legyen jelen a NKM Földgázszolgáltató Zrt. minden üzleti folyamatában, belső működésében.
  • Szolgáltatásunk során a meglévő és leendő fogyasztóink elégedettségét tartjuk szem előtt, és a hatékony üzleti működés fenntartása mellett törekszünk annak folyamatos növelésére.
  • A külső partnereinkkel és gázipari engedélyesekkel való korszerű együttműködés érdekében folyamatosan fejlesztett kommunikációt folytatunk.
  • Hosszú távú, kiszámítható partnerségre törekszünk a fogyasztóinkkal és az országos gázszolgáltatás nyújtásába bevont üzleti partnereinkkel.
  • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. munkatársainak feladata egy olyan belső környezet és vállalati működéskultúra fenntartása, amelyben minden résztvevő kifejtheti képességeit az NKM Földgázszolgáltató Zrt. céljainak elérése érdekében, ezért biztosítjuk a folyamatos képzést, támogatjuk az önképzést, elvárjuk, hogy munkatársaink személyes tudásukkal, körültekintő és felelősségteljes munkával, innovációs javaslataikkal járuljanak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
  • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-n belül és annak környezetében zajló eseményeket a vezetők rendszerszemlélettel értelmezik, és a működés hatékonyságának folyamatos javítása érdekében látják el feladataikat.

Figyelembe véve a működésünkre vonatkozó követelményeket, a tulajdonosi elvárásokat, a környezeti, illetve a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, továbbá a pénzügyi, működési és üzleti célokat,
 

az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a tevékenységét a fogyasztói elégedettség

folyamatos növelése iránti elkötelezettséggel végzi.

 

Králik Gábor László

vezérigazgató